Dasar Privasi

Dasar Privasi

Di tapak web ini, kami komited untuk melindungi privasi anda dan keselamatan maklumat peribadi anda. Dasar Privasi ini menerangkan cara kami mengumpul, menggunakan dan mendedahkan maklumat peribadi anda apabila anda melawati tapak web kami, menggunakan perkhidmatan kami atau berinteraksi dengan kami.

1. Maklumat yang Kami Kumpul

Kami mengumpul maklumat yang anda berikan kepada kami apabila anda menggunakan tapak web, produk atau perkhidmatan kami, termasuk nama, alamat e-mel anda dan sebarang maklumat lain yang anda pilih untuk berikan. Kami juga mengumpul maklumat tentang penggunaan tapak web kami oleh anda, seperti sejarah penyemakan imbas anda, alamat IP dan maklumat peranti.

2. Cara Kami Menggunakan Maklumat Anda

Kami menggunakan maklumat peribadi anda untuk menyediakan dan menambah baik tapak web, produk dan perkhidmatan kami, untuk berkomunikasi dengan anda dan untuk memperibadikan pengalaman anda. Kami juga mungkin menggunakan maklumat anda untuk menghantar surat berita atau bahan promosi lain kepada anda, tetapi anda boleh menarik diri daripada menerima komunikasi ini pada bila-bila masa.

3. Cara Kami Berkongsi Maklumat Anda

Kami tidak menjual, berdagang atau menyewakan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga. Walau bagaimanapun, kami mungkin berkongsi maklumat anda dengan pembekal perkhidmatan kami, seperti pengehosan laman web kami dan pembekal perkhidmatan e-mel, untuk menyediakan perkhidmatan kami kepada anda. Kami juga mungkin berkongsi maklumat anda jika dikehendaki oleh undang-undang atau jika kami percaya dengan suci hati bahawa pendedahan tersebut perlu untuk melindungi hak kami atau hak orang lain.

4. Bagaimana Kami Melindungi Maklumat Anda

Kami mengambil langkah yang munasabah untuk melindungi maklumat peribadi anda daripada akses, penggunaan atau pendedahan yang tidak dibenarkan. Walau bagaimanapun, tiada kaedah penghantaran melalui internet, atau kaedah storan elektronik, adalah selamat sepenuhnya. Oleh itu, kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlak maklumat anda.

5. Kuki dan Teknologi Penjejakan

Kami menggunakan kuki dan teknologi penjejakan lain untuk mengumpul maklumat tentang penggunaan tapak web kami oleh anda, untuk memperibadikan pengalaman anda dan untuk menganalisis arah aliran. Anda boleh mengawal penggunaan kuki melalui tetapan penyemak imbas anda.

6. Privasi Kanak-kanak

Tapak web kami tidak ditujukan untuk kanak-kanak di bawah umur 13 tahun dan kami tidak mengumpul maklumat daripada kanak-kanak di bawah umur 13 tahun dengan sengaja.

7. Perubahan pada Dasar ini

Kami mungkin mengemas kini Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa. Jika kami membuat sebarang perubahan penting, ia akan disiarkan di halaman ini.

8. Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan tentang Dasar Privasi ini, sila hubungi kami pada bila-bila masa.